[website maken] [] [Index]
[Advisering]
[Interim Management]
[Projecten]
[Contact]

Het (bege)leiden van projecten als projectleider of procesbegeleider waarbij er duidelijk sprake is van een begin en einddatum. Eveneens dient het project een duidelijk herkenbaar product op te leveren. De uit te voeren projecten kunnen divers van aard zijn.


SPYKER Informatica heeft ervaring op verschillende gebieden van projectmanagement. Activiteiten die gerelateerd zijn aan projectmanagement zijn:

- Installatie e/o implementatie van Hardware;

- Testen en uitrollen van software;

- Inbedden van beheersorganisatie gebaseerd op procesgerichte aanpak [ITIL].

- Invoeren van automatiseringshulpmiddelen

  

Projecten