[website maken] [] [Index]
[Advisering]
[Interim Management]
[Projecten]
[Contact]

In tegenstelling tot Advisering, wat over het bedrijfsproces gaat, vangt Interim Management noodzakelijke taken in het bedrijfsproces op. De taken kunnen voortvloeien uit een uitgebracht advies. Echter, het is ook denkbaar dat inzet nodig is door het wegvallen van vast personeel of het tijdelijk niet kunnen invullen van een nieuw ontstane functie op het gebied van Informatievoorziening en/of automatisering.


Daarnaast is het ook mogelijk ‘structureel’ gebruik te maken van Interim Management. Bijkomend voordeel van Interim Management is dat er geen risico wordt gelopen op bedrijfsblindheid, maar dat management gevoerd wordt vanuit een breder perspectief. Ook procesinnovatie op basis van ICT kan structureel ingevuld worden door Interim Management. Samengevat kan worden gesteld dat geleund kan worden op een uitgebreide kennisbank op het gebied van innovatie en ontwikkeling voor wat betreft informatievoorziening en automatisering.

Interim Management