[website maken] [] [Index]
[Advisering]
[Interim Management]
[Projecten]
[Contact]

Primair gaat het om de informatiestromen van verschillende bedrijfsprocessen te optimaliseren. Bedrijfsprocessen kunnen worden beschouwd als een aaneenschakeling van zogenaamde black boxen. In elke black box gaat iets in en komt iets uit. Om het geheel te kunnen besturen is informatie (bestuurlijke info) nodig om dit bedrijfsproces te regelen. Er is dus informatie nodig om bijvoorbeeld beslissingen te nemen, bestellingen te plaatsen klachten te registreren etc.


Het stroomlijnen of optimaliseren van deze bedrijfsprocessen kan met behulp van informatie-verwerkende systemen en procedures of door aanpassing van werkwijzen. Het kan voorkomen dat na een informatiseringtraject een of meerdere delen van het bedrijfsproces worden geautomatiseerd. Dit betekent dat er minder handelingen noodzakelijk zijn dit proces uit te voeren. De vrijgekomen tijd wordt beter of kan voor ander zaken benut worden. Het geheel moet dan leiden tot een kwaliteits- en/of productiviteitsverbetering.  

Advisering